Współpraca

Współpracują z nami następujący specjaliści:

LEKARZ PATOMORFOLOG – badania histopatologiczne wyciętych tkanek
i guzów oraz biopsje cienkoigłowe.

LEKARZ STOMATOLOG – stomatologia zachowawcza i endodoncja.

DYPLOMOWANY ZOOPSYCHOLOG – porady behawioralne dla właścicieli psów
o zaburzonym zachowaniu.